வன்கூவர் தீவில் மீண்டும் சேவைகளை தொடங்க யூத ஆலயத்திற்கு அனுமதி..!!

வன்கூவர் தீவில் உள்ள ஒரு யூத ஆலயத்திற்கு நேரில் சேவைகளை மீண்டும் தொடங்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

யூத ஆலயத்திற்கு மாகாண சுகாதார அலுவலர் டாக்டர் போனி ஹென்றி எழுதிய கடிதத்தில், சனிக்கிழமை முதல் சேவைகளை உட்புறத்துக்குள் நகர்த்த அவர்களுக்கு அனுமதி அளிப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சபை பின்பற்ற வேண்டிய நெறிமுறைகள் என்பன 25 பேருக்கு வருகையை கட்டுப்படுத்துதல், முககவசங்களை கட்டாயப்படுத்துதல், மக்கள் இரண்டு மீட்டர் இடைவெளியில் அமர்ந்திருப்பதை உறுதி செய்தல் மற்றும் அனைத்து மேற்பரப்புகளையும் முழுமையாக சுத்தப்படுத்துதல் ஆகியவை இவற்றில் அடங்கும். சேவைக்கு முன்னும் பின்னும் ஒன்றுகூடுவதும் அனுமதிக்கப்படாது.

முன்னதாக, டாக்டர் போனி ஹென்றி கூட்டங்களைத் தடைசெய்து உத்தரவு பிறப்பித்த சிறிது காலத்திலிருந்தே வன்கூவர் தீவு வெளியில் சப்பாத் சேவைகளை நடத்தி வருகிறது.

அதற்கான காரணம் என்னவென்றால், ஒரு மரபுவழி ஜெப ஆலயமாக, நாங்கள் பாரம்பரிய யூத சட்டத்தைப் பின்பற்றுகிறோம், ஜூம் அல்லது எந்தவொரு மின்னணுவியலிலும் சேவைகளை இயக்க முடியாது. சப்பாத்தில் நாங்கள் சேவைகளைச் செய்ய ஒரே வழி நேரில் உள்ளது என்று ரப்பி மீர் கபிலன் விளக்குகிறார்.

Related posts