சரியான நேரத்தில் ஓய்வூதியத்தை வழங்க விரைவான திட்டம் தயாரிக்கப்படும்

சரியான நேரத்தில் ஓய்வூதியம் வழங்க விரைவில் செயல்முறையொன்று உருவாக்கப்படும் என்று அமைச்சர் ஜனக பண்டாரதென்னகோன் தெரிவித்தார்.

ஒன்பதாவது பாராளுமன்றத்தின் முதலாவது கூட்டத்தொடருக்கான பொதுச்சேவைகள்> மாகண சபைகள் மற்றும் உள்ளாட்சி நிர்வாக அமைச்சின் ஆலோசனைக்குழு முதன்முறையாக New;W Kd;jpdk; (23) கூடியபோது> பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சந்திம வீரக்கொடி எழுப்பியகேள்விக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் அமைச்சர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.

ஒரு மாதத்திற்குள் ஓய்வுபெறும் அரச ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை குறித்த தரவுகளை சேகரிக்குமாறு குறித்த குழு ஓய்வூதியத்திணைக்களத்திற்கு அறிவுறுத்தியது. ஓய்வூதியம் தொடர்பாக ஏற்படும் பிரச்சினைகள் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை பாதிக்கும் காரணிகளை மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டியதன் அவசியம் தொடர்பிலும் இங்கு விவாதிக்கப்பட்டது.

பொது சேவையில் இருந்து ஓய்வுபெறும் அதிகாரிகளை மீண்டும் பணியில் அமர்த்துவது குறித்தும் இதன்போது கவனம்செலுத்தப்பட்டது.

மாகாண சபை தேர்தல்களை விரைவாக நடத்துவது தொடர்பாக கௌரவ பிரதமரிடம் ஆலோசனை பெறப்பட்டுள்ளதாக இராஜாங்க அமைச்சர் ரியர் அட்மிரல் சரத் வீரசேகர குழுவில் தெரிவித்தார். விகிதாசார பிரதிநிதித்துவம் அல்லது கலப்பு விகிதாசார பிரதிநிதித்துவத்தின் அடிப்படையில் தேர்தல் நடத்தப்படுமா என்பது குறித்து பிரதமரிடம் ஆலோசனை பெறப்பட்டுள்ளது.

எல்லை நிர்ணய செயற்பாடுகளை விரைவாக முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும்> அரசியலமைப்பின் 20வது திருத்தத்தின் கீழ் இதற்காகத் தனியான ஆணைக்குழுவொன்று அமைக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்னகோன் தெரிவித்தார்.

பிரதேச அடிப்படையில் உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கு உறுப்பினர்களை நியமிப்பது குறித்தும் இக்குழு விவாதித்ததுடன்> புதிய தேர்தல் முறையும் மறு ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தும் இங்கு முன்வைக்கப்பட்டது. பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள் முறையற்ற வகையில் நடத்தப்படுகின்றமை இன்று ஒரு பிரச்சினையாகிவிட்டது. உள்ளாட்சித் தேர்தல் முறையின் குறைபாடுகளை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்னகோன் தெரிவித்தார். உள்ளூராட்சி அமைப்புகளுக்குள் நுழைய அரசு அதிகாரிகளுக்கு வாய்ப்பு அளிக்க பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருவதாகவும் அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார்.

மாகாண பாடசாலைகளில் வெற்றிடங்களை நிரப்ப வேண்டிய அவசியத்தை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாந்த பண்டார சுட்டிக்காட்டினார். ஆசிரியர் வெற்றிடங்களை நிரப்பும் போது சம்பந்தப்பட்ட உதவியாளர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் நியமனங்கள் வழங்கப்பட்டால் அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டயானா கமகே தெரிவித்தார்.

ஊழியர் சேமலாப நிதி, ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதி உறுப்பினராக இருப்பதால் நியமனங்களை இழந்த பட்டதாரிகளின் முறையீடுகள் பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த நியமனங்கள் விரைவில் மேற்கொள்ளப்படும் என்று பொது சேவை> மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்ற அமைச்சின் செயலாளர் ஜே.ஜே.ரத்னசிறி குறிப்பிட்டார்.

களனி பல்கலைக்கழகத்திற்கு பட்ட சான்றிதழ்களை வழங்குவதில் ஏற்பட்டுள்ள காலதாமதத்தால் பிற பட்டதாரிகளுக்கு நியமனங்கள் வழங்குவதிலும் சிக்கல் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என செயலாளர் இதன்போது சுட்டிக்காட்டினார். கடந்த அரசாங்க காலத்தில் பட்டதாரிகளுக்கு வழங்கிய 14,500 நியமனங்களை உறுதிப்படுத்த கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் செயலாளர் மேலும் தெரிவித்தார். உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களில் உள்ள வெற்றிடங்களை விரைவாக நிரப்ப வேண்டும் என்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மதுரா விதானகேதெரிவித்தார். இந்த நிறுவனங்களுக்கு உள்ளகக் கணக்காய்வாளர்ளை நியமிக்க வேண்டியதன் அவசியமும் இதன்போதுவிவாதிக்கப்பட்டது.

பொது சேவைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சக ஆலோசனைக் குழுவில் 83 புதிய உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களை உள்ளீர்ப்பதற்கான திட்டங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதும்> இதற்காக மாவட்டக் குழுக்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதும் இதன்போது குறிப்பிடப்பட்டது.

இதன்போது 30 க்கும் மேற்பட்ட கௌரவ அமைச்சர்கள் மற்றும் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர். அரசாங்கஅதிகாரிகள் குழுவும் இந்தக் குழுவில் கலந்துக்கொண்டனர்.

Related posts