விண்மீன் மண்டலத்தில் மிகவும் தீவிரமான வெடிப்பைக் கண்டறிந்த தொலைநோக்கி..!!

விண்வெளியில் இருந்து மர்மமான வானொலி வெடிப்புகளுக்கு காந்த விண்மீன் தான் காரணம் என கனடியத் தொலைநோக்கி வானியலாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

நேச்சர் இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஆவணங்களின்படி, மிகவும் வலுவான காந்தப்புலத்தைக் கொண்ட நொதுமி விண்மீன் எனப்படும் நியூட்ரான் விண்மீன் தான், மர்மமான வானொலி வெடிப்புகளுக்கு காரணம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

காந்த விண்மீன் என்பது ஒரு வகையான நியூட்ரான் நட்சத்திரம். காந்த விண்மீன் ஒரு பொதுவான நியூட்ரான் விண்மீனை விட வலுவான காந்தப்புலத்தைக் கொண்ட ஒரு வகை நியூட்ரான் விண்மீன் ஆகும். இது பூமியை விட டிரில்லியன் மடங்கு வலிமையானது.

பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவின் பென்டிக்டனுக்கு அருகில் அமைந்துள்ள கனடிய ஹைட்ரஜன் இன்டென்சிட்டி மேப்பிங் பரிசோதனை வானொலி தொலைநோக்கியை வானியலாளர்கள் பயன்படுத்தினர்.

ரேடியோ தொலைநோக்கி, விண்மீன் மண்டலத்தில் ஒரு காந்த விண்மீனிலிருந்து மிகவும் தீவிரமான வெடிப்பைக் கண்டறிந்தது.

மீண்டும் மீண்டும் ரேடியோ வெடிப்புகள் (அவை மில்லி விநாடி நீண்ட வானொலி அலைகள்) காந்த விண்மீன்களிலிருந்து வந்தவை. மேலும் அவை நட்சத்திரங்களின் தீவிர காந்தப்புலங்களால் இயக்கப்படுகின்றன என்று நம்பப்படுகிறது.

ஒரு பெரிய நட்சத்திரம் வீழ்ச்சியடையும் போது காந்த விண்மீன்கள் போன்ற நியூட்ரான் நட்சத்திரங்கள் உருவாகின்றன. அவை சுமார் 20 கிலோமீட்டர் அகலம் கொண்டவை. இது ஒரு நகரத்தின் அளவைப் போன்றது என்று நாசா கூறுகிறது.

Related posts