இராணுவ அதிகாரிகள் ஓய்வு பெறும் வயது எல்லையை நீடிக்க பரிந்துரை..!!

இந்திய இராணுவத்தில் அதிகாரிகளின் ஓய்வு பெறும் வயதை நீட்டிக்க இராணுவ விவகாரங்கள் துறை பரிந்துரை செய்துள்ளது.

இதுகுறித்து அனுப்பப்பட்டுள்ள பரிந்துரையில், அதிகாரிகளின் ஓய்வூதிய வயது அதிகரித்திருப்பது கர்னல்கள், பிரிகேடியர்கள் மற்றும் முக்கிய ஜெனரல்கள் நீண்ட காலம் திறமையுடன் பணியாற்ற முடியும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி கர்னல்கள் 57 வயதிலும், பிரிகேடியர்கள் 58 வயது வரையிலும், மேஜர் ஜெனரல்கள் 59 வயதிலும் ஓய்வு பெற அனுமதிக்கலாம் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.0Shares

Related posts