இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சி 5.5 வீதம் குறையும்- ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி..!!

இலங்கையின் பொருளாதார வளர்ச்சி இவ்வாண்டில் 5.5 சதவீதம் குறையும் என ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி (ADB) கணித்துள்ளது.

இது தெற்காசிய நாடுகளுக்கள் மூன்றாவது மோசமான பாதிப்பு எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள போதும் தற்போது நாடு கொரோனா நெருக்கடியைக் கடந்து வாழ்வாதாரம் மற்றும் வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் மீண்டு வருகிறது என ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி குறிப்பிட்டுள்ளது.

இதேவேளை, சுற்றுலாவை பெரிதும் நம்பியுள்ள மாலைதீவு மற்றும் இலங்கை ஆகிய நாடுகள் உலகளவிலான கொரோனா நெருக்கடியால் பாதிக்கப்படுவதுடன் தெற்கு ஆசியாவின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி 6.8 வீதம் குறையும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, மாலைதீவின் பொருளாதாரம் 20.5% ஆக குறையும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், தெற்காசியாவில் இந்தியா ஒன்பது வீதமாகவும் பாகிஸ்தானின் பொருளாதாரம் 0.4 வீதமாகவும், ஆப்கானிஸ்தானில் 5 வீதமாகவும் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடையும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும், 2020ஆம் ஆண்டில் பங்களாதேஷின் பொருளாதாரம் 5.2 வீதமாகவும் பூட்டானின் பொருளாதாரம் 2.4 வீதமாகவும் மற்றும் நேபாளத்தின் பொருளாதாரம் 2.4 வீதமாகவும் வளர்ச்சியடையும் என ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி கணித்துள்ளது.

Related posts