20 பேர் கொண்ட தொல்பொருள் ஆலோசனை குழுவொன்று பிரதமரினால் நியமிப்பு..!!

இலங்கையில் தொல்பொருள் மரபுரிமையை பாதுகாப்பதற்காக பிரதமரால் 20 உறுப்பினர்கள் கொண்ட தொல்பொருள் ஆலோசனை குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related posts