கைது செய்யப்பட்ட போதை பொருள் ஒழிப்பு பிரிவு அதிகாரி..!

புத்தளம் பகுதியில் இடம்பெற்றதாக கருதப்படும் போதைபொருள் வர்த்தகத்துடன் தொடர்புடைய போதை பொறுள் ஒழிப்பு பிரிவு அதிகாரி ஒருவர் காவல் துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டள்ளனார்.

Related posts