லோட்டஸ் சுற்றுவட்டம் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது..!!

கொழும்பு துறைமுக பணியாளர்கள் மேற்கொண்டுள்ள எதிர்ப்பு பேரணி காரணமாக காலிமுகத்திடல் வீதி மற்றும் லோட்டஸ் சுற்றுவட்டம் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது

Related posts