காவல்துறையின் போதைவஷ்து பிரிவின் நான்கு அதிகாரிகள் பணிகளில் இருந்து இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்..!!

காவல்துறையின் போதைவஷ்து பிரிவின் நான்கு அதிகாரிகள் பணிகளில் இருந்து இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

இவர்கள் போதைவஸ்து கடத்தல்காரர்களுடன் தொடர்புகளை பேணினர் என்ற குற்றச்சாட்டின்பேரில் விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இந்தநிலையிலேயே அவர்கள் பணிகளில் இருந்து இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

காவல்துறையின் இரண்டு உதவி ஆய்வாளர்கள்;¸ இரண்டு காவலர்கள் மற்றும் காவல்துறை உத்தியோகத்தர் ஒருவா ஆகியோரே குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளவர்கள் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related posts