மழை பெய்யும் என்று வானிலை அவதான மையம் எதிர்வு..!!

இலங்கையின் வானிலையில் இன்று மேல்¸ வமமேல்¸ சப்ரகமுவ¸ மத்திய மற்றும் தென் மாகாணங்களி;ல் மழை பெய்யும் என்று வானிலை அவதான மையம் எதிர்வுகூறியுள்ளது.

மேல்¸ சப்ரகமுவ மாகாணங்களிலும்; காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களிலும் 50மில்லிமீற்றர் வரை மழை பெய்யக்கூடும்..

வடக்கு¸ வடமத்திய¸ கிழக்கு மற்றும் ஊவா மாகாணங்களில் இன்று மாலை அல்லது இரவில் மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை அவதான மையம் அறிவித்துள்ளது.

Related posts