பிரான்சின் தென்பகுதி ஏழைகள் குடியிருப்புக்களில் வெடிக்கப்போகிறது கொரோனா !tamilnews #worldnews #jaffna உலகச் செய்திகளை மிக விரைவாக உண்மைத் தன்மையுடன் வழங்கும் ஒரே…

Related posts