கிழக்கு ஆளுனரின் செயலாளர் நியமனம்

கிழக்கு மாகாணத்தின் புதிய ஆளுநரின் செயலாளராக  பிரசன்னா மதனநாயக்க பொறுப்பேற்றார்.இந் நியமனத்தை கிழக்கு ஆளுனர் அநுராதா யஹம்பத் (30) ஆளுனர் செயலகத்தில் வைத்து வழங்கியுள்ளார்


மதானநாயக்க பேராதெனிய பல்கலைக்கழகத்தில் அறிவியல் இளங்கலை பட்டமும், ரஜரட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் நிர்வாகத்தில் இளங்கலை பட்டமும், களனி பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளாதாரத்தில் இளங்கலை பட்டமும் பெற்றவர்.திரு. பிரசந்தா மதானநாயக்க, பொது நிர்வாகத்தை  தொடர்ந்து 2001 ஆம் ஆண்டில் அனுராதபுரத்தில் உள்ள ஹோரோபத்தானாவின்  உதவிச் செயலாளராக பொது சேவையில் சேர்ந்தார். காலப்போக்கில்.


திரு. மதானநாயக்க 2013 ஆம் ஆண்டில் அனுராதபுரத்தின் கூடுதல் அரசாங்க முகவராக கடமைகளை ஏற்றுக்கொண்டார், மேலும் 2017 ஆம் ஆண்டில் மாத்தளை மாவட்ட  அரசாங்க அதிபராக  பணியாற்றியமையும் குறிப்பிடத்தக்கது

Related posts