இலங்கையில் வெப்பநிலை சுட்டியில் தீவிரமான அதிகரிப்பு ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

இலங்கையில் வெப்பநிலை சுட்டியில் தீவிரமான அதிகரிப்பு ஏற்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

இதன்படி 32செல்சியஸ் முதல் 41 செல்சியஸ் அளவான சுட்டெண் அதிகரிப்பு எதிர்பார்க்கப்படுவதாக வானிமை மையம் எச்சரித்துள்ளது.

கிழக்குமாகாணம்¸வடமேல்¸ வடமத்திய¸ மேல் மற்றும் தென்மாகாணத்தின் சில இடங்கள்¸ மன்னார்¸வவுனியா¸முல்லைத்தீவு¸ கிளிநொச்சி மற்றும் மொனராகலை மாவட்டங்களில் இந்த வெப்ப அதிகரிப்பு சுட்டெண் நிலவும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று பகல் முதல் நாளை வரை இந்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தநிலையில் தொடர்;ந்தும் வெப்பநிலையின்போது பணியாற்றுபவர்களுக்கு வெப்பஅழுத்தம் உட்பட்ட தாக்கங்கள் ஏற்படும் என்று வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.

Related posts