இன்று தொற்றுக்கு உள்ளான எவரும் கண்டறியப்படவில்லை..

இலங்கையில் இன்று கொரோனவைரஸ் தொற்றுக்கு உள்ளான எவரும் கண்டறியப்படவில்லை.

சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா வன்னியாராச்சி இன்று மாலை 430வரையான காலப்பகுதியை குறிப்பிட்டு இதனை தெரிவித்துள்ளார்.

சீன பெண் உட்பட்ட நிலையில் இதுவரை இலங்கைக்குள் 99 கொரோனதொற்றாளர்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளனர்

இதேவேளை நடைமுறையில் 225 பேர் கொரோனவைரஸ் குணங்குறிகளுடன் வைத்தியசாலைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Related posts